Istorija plovidbe u Đerdapu pre Đerdapske rečne uprave

Nastojanja da se Đerdap učini plovnim I bezbednim za plovidbu, datiraju još pre nove ere. Prvi veliki radovi izvedeni su za vreme rimskog imperatora Trajana.

100. g.n.e. – Trajanov put

101. g.n.e. – Sipski kanal – rimski

1856 – Pariski ugovor – Međunarodni režim plovidbe Dunavom

1890 – 1896 – Austrougarska uređuje plovni put u Đerdapu

1896 – Sipski kanal

1899 – Sipska parobrodna vuča

1916 – Sipska lokomotivska vuča – Nemačka okupacija

1928 – obnovljena Sipska lokomotivska vuča – Kraljevina SHS

 

Locevi Đerdapa

Đerdapska rečna uprava u Tekiji obezbeđivala je siguran prolazak svih brodova u sektoru Đerdapa (od Gradišta i Golupca do Kladova) pomoću loceva – pilota, obučenih za sprovođenje brodova kroz Đerdap. Osnovana je 1953. godine međunarodnim sporazumom između FNR Jugoslavije i NR Rumunije sa ciljem održavanja i poboljšavanja plovnog puta i regulisanja plovidbe. ĐRU imala je dva sedišta: u Tekiji i Oršavi. Izgradnjom HE “Đerdap I” prestala je potreba za postojanjem ĐRU.

 

Balon stanice

Balon stanice u Đerdapu služile su kao signalne stanice kojima se regulisao sistem vođenja I kontrole rečnog saobraćaja. Đerdapska rečna uprava, uz pilote i šest signalnih stanica na obe obale Dunava je obezbeđivala sigurnu plovidbu na najopasnijem delu Dunava. Na rumunskoj strani od ranije su postojale signalne stanice Drenkova, Munteana, Izlaz, Greben, i Vodice a na srpskoj strani, Sipska signalna stanica. Balon stanica kod Sipa, bila je vertikalna I regulisala je saobraćaj kroz Đevrinski kanal, Mali Đerdap i Sipski kanal. Kasnije su izgrađene balon sanice Pena i Varnica u Đerdapskoj klisuri svedoče o vremenima kada su sa ostalim balon stanicama služile kao jedinstven semafor za plovidbu Đerdapom.

 

Sipska lokomotivska vuča

Sipska lokomotivska vuča bavila se vučom i propuštanjem brodova kroz Sipski kanal. Lokomotivsku vuču na Sipskom kanalu 1916. godine instalirala je nemačka Transportna komanda. Zbog bržeg, rentabilnijeg i sigurnijeg načina vuče nasledila je Sipsku parobrodsku vuču. Kraljevina SHS 1928. je obnovila uništena nemačka postrojenja i prugu. Od 1952. godine SLV zvanično je pripala jugoslovenskoj strani na kojoj se teritorijalno nalazila. SLV je koristila 11 lokomotiva tokom svog trajanja. Dve od tri nemačke trocilindrične parne lokomotive iz serije JD3/J3 30, nalaze se potopljene iznad HE “Đerdap I”.