Iron Gate Cycling Route – Traians Bridge Pillar (SRB)

Ostaci Trajanovog mosta (SRB)

Category:

Rimski car Trajan naredio je izgradnju mosta kako bi se oprema uspešno dostavljala legijama koje su ratovale u susednoj Dakiji. Most je delo sirijskog arhitekte Apolodora iz Damaska i napravljen je u roku od samo dve godine (između 103. i 105. godine). Ovo izuzetno arhitektonsko dostignuće bilo je 1135 m dugačko, 15 m široko i 19 m visoko mereno od površine Dunava. Paralelno sa izgradnjom mosta na obalama su izgrađena i dva kampa – Drobeta i Pontes. Danas je moguće videti ostatke dva stuba (od ukupno 16) na obe strane Dunava.

GEOGRAFSKA DUŽINA / GEOGRAFSKA ŠIRINA 22.667749 / 44.613791