Schitul_Topolnitei_Resized

Manastir Topolnica (RO)

Category:

Manastir je u XIV veku podigao Nikodim. Tokom 1646. godine pod pokroviteljstvom ktitora Lupu Bulige manastir je rekonstruisan i poprima oblik krsta. Freske su oslikane u vizantijskom stilu tokom 1673. godine od strane Gregorija “Grka” i Dime “Rimljanina”. Izvorne freske su stare skoro 400 godina i još uvek su dobro očuvane, uključujući i motiv Strašnog suda koji se nalazi na fasadi manastira. Drvena crkva u blizini manastira podignuta je 1832. godine i restaurirana tokom devedesetih godina dvadesetog veka.

GEOGRAFSKA DUŽINA / GEOGRAFSKA ŠIRINA 22.607486 / 44.759543