Iron Gate Cycling Route – Iron Gate HE Power Plant

Hidroelektrana “Đerdap I” (RO – SRB)

Category:

Hidroelektrana i navigacioni sistem “Đerdap 1” saagrađen je u periodu između 1964. – 1970. godine. Dužina kompleksa iznosi 1278 m zbog čega je hidroelektrana najveći tehnički objekat izgrađen na toku Dunava. Objekat je dizajniran tako da su konstrukcije sa obe strane granice potpuno simetrične i sadrže po jednu elektranu, prevodnicu i 7 prelivnih jedinica. Brana je ujedno i granični prelaz između Srbije i Rumunije i predstavlja izuzetnu atrakciju kao značajan deo industrijskog nasleđa.  

GEOGRAFSKA DUŽINA / GEOGRAFSKA ŠIRINA 22.528219 / 44.670542